NGUYÊN NHÂN TƯỜNG BỊ NHĂN, SẦN SÙI

NGUYÊN NHÂN TƯỜNG BỊ NHĂN, SẦN SÙI

  24/09/2019

  Tạ Hằng

NGUYÊN NHÂN TƯỜNG BỊ NHĂN, SẦN SÙI
+ Sơn quá dày. 
+ Thi công trong điều kiện thời tiết rất nóng hay bề mặt bị nóng 
+ Màng sơn bị sự cố do mưa, rêu mốc hay độ ẩm cao. 
+ Không tuân thủ thời gian sơn cách lớp. 
+ Sơn trên bề mặt có tạp chất, bụi bẩn