CÁC BƯỚC BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM TRƯỚC KHI SƠN NHÀ

CÁC BƯỚC BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM TRƯỚC KHI SƠN NHÀ

  18/11/2021

  Hana Ngọc Ánh

CÁC BƯỚC BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM TRƯỚC KHI SƠN NHÀ

Bước 1: Chọn màu sơn và sản phẩm sơn phù hợp.

Bước 2: Tìm thông tin và ghé thăm các cửa hàng sơn

Bước 3: Ước lượng cần mua bao nhiêu sơn

Bước 4: Chọn nguyên vật liệu

Bước 5: Chọn lựa chổi, cọ sơn

Bước 6: Chuẩn bị không gian

Bước 7: Xử lý tường cũ trước khi sơn mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp ý kiến