CÁCH XỬ LÝ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TƯỜNG BỊ PHẤN HÓA

CÁCH XỬ LÝ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TƯỜNG BỊ PHẤN HÓA

  07/09/2019

  Tạ Hằng

CÁCH XỬ LÝ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TƯỜNG BỊ PHẤN HÓA
+ Cách xử lý:
- Nếu mức độ nhẹ thì có thể lau cho sạch.
- Nếu mức độ nghiêm trọng thì phải cạo bỏ hoàn toàn lớp sơn cũ, xử lý bề mặt và sơn lại theo tỉ lệ chuẩn: 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn phủ.
+Biện pháp phòng ngừa:
Sơn VMAX theo đúng tỉ lệ chuẩn 
- Tuyệt đối không sử dụng sơn nội thất cho ngoại thất
- Sử dụng sơn chất lượng phù hợp và không pha quá nhiều nước.

     

Đóng góp ý kiến