Kỹ thuật sơn nhà

NGUYÊN NHÂN & CÁCH XỬ LÝ HIỆN TƯỢNG CHẢY SƠN SAU KHI SƠN

NGUYÊN NHÂN & CÁCH XỬ LÝ HIỆN TƯỢNG CHẢY SƠN SAU KHI SƠN: - Nguyên nhân: + Do bột tạo màu sơn bị lắng xuống đáy thùng, không khuấy kỹ. + Sơn để quá lâu hết hạn bảo quản. + Sơn bảo quản dưới nhiệt độ quá cao. + Sơn pha quá loãng. - Cách xử lý: +Tránh để sơn ở khu vực quá nóng trong thời gian dài. + Lưu trữ sơn theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. + Pha sơn với tỷ lệ dung...

Đọc thêm

  10 thg 8, 2019

  Tạ Hằng