LƯU Ý KHI THI CÔNG BỘT BẢ

LƯU Ý KHI THI CÔNG BỘT BẢ

  22/10/2019

  Tạ Hằng

Tại sao không nên bả bột bả tường lên bề mặt tường quá ẩm?
- Nếu bề mặt tường quá ẩm thì khi thi công bột bả tường sẽ rất lâu khô có khi không đông kết được, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và tuổi thọ của sản phẩm.
- Vậy bề mặt tường ẩm thì bao lâu có thể thi công?
+ Độ ẩm tường phải dưới 16%
+ Tường có độ ẩm cao do mới tô: Phải để tường khô tối thiểu 7 ngày mới được thi công.
+Tường có độ ẩm cao do trời mưa: Để tường khô sau 2-3 ngày
+ Tường có độ ẩm cao do bị thấm: phải chống thấm cho tường trước khi thi công bột bả.